Training Op weg met het gemis

Voor wie?
Deze training is voor wie ruim een jaar na een vermissing of vrijwillige verdwijning meer de behoefte ervaart aan het concreet kunnen bewerken van emoties en situaties die als moeilijk ervaren worden. Dit kan per persoon enigszins verschillen en is een punt van bespreking tijdens de intake.

Ook achterblijvers die het lot van hun dierbare vermiste kennen doordat er een ontknoping heeft plaats gevonden door een vondst, of doordat er bij een vrijwillige verdwijning een adres bekend wordt (contactmogelijkheid), zijn -na een intake gesprek- welkom op deze training.

Mensen met een andere verlieservaring kunnen eventueel ook na een intake gesprek aan de training deelnemen (rouw na overlijden, PAS, verlies door ziekte, e.d.).

Deze training is niet geschikt voor mensen die psychiatrische hulp ontvangen.

Inhoud van de training
Tijdens 5 bijeenkomsten leer je allerlei oefeningen die innerlijk meer ruimte en ontspanning creëren. De tegenstrijdige emoties worden daarbij niet uit de weg gegaan. Deze training bevat veel elementen van ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Mindfulness, en wanneer dit van toepassing is, geef ik ook psycho-educatie. Dit klinkt zwaarder dan het is. De oefeningen zijn heel concreet toepasbaar in allerlei dagelijkse gebeurtenissen, vaak verrassend en soms ook luchtig.

Is deze training iets voor jou?

  • je bent bereid je manier van denken en reageren te onderzoeken en wilt ook thuis oefenen om jou de nieuwe vaardigheden eigen te maken
  • je hebt een persoonlijk leerdoel: dit is wat je voor jezelf met deze training wil bereiken (bij voorbeeld, meer innerlijke rust, minder piekeren, terug actiever worden…)
  • je bent bereid je te engageren voor alle lesdagen en er het opgegeven huiswerk voor te maken

Programma:
Dag 1: Meer ruimte maken in je gedachten
Dag 2: Meer rust vinden in alle emoties
Dag 3: Een bredere basis ervaren
Dag 4: De volgende stap
Dag 5: Leven met mijn verleden naar een nieuwe toekomst

Hoe meld ik mij aan?

  • Het contactformulier vind je hier.
  • Het intake gesprek gebeurt doorgaans telefonisch en is kosteloos.
  • Plaatsing in de training is definitief na ontvangst van het deelnamegeld per overschrijving, uiterlijk 1 week voor aanvang van de training.

Locatie, data, tarief:
De eerste startdatum na aanmelding is vaak al binnen 2 weken. Vervolgdata zijn doorgaans telkens na 3 weken.

  • De training gaat door op een locatie in Schoonhoven op een weekdag of zaterdag. Adresgegevens volgen na aanmelding.
  • De training bestaat uit 5 sessies van 1,5 uur maximum
  •  Tarief: € 545.
  • Voor een groep (6-8 deelnemers) zijn voldoende aanmeldingen nodig. Momenteel is daar een wachtlijst voor.

Annuleringsregeling
Tot aan 1 week voor de training kan kosteloos geannuleerd worden.
Indien je te laat afzegt of niet komt, wordt het deelnamegeld voor die dag in rekening gebracht voor de huurkosten, administratie en/of eventueel het moeten afzeggen van de bijeenkomst.

Tegemoetkoming in de kosten
Wanneer het tarief omwille van de financiële impact van de vermissing te zwaar is, kun je in aanmerking komen voor vermindering van het lesgeld wanneer je hiertoe een gemotiveerd verzoek indient. Wanneer het voor een beoordeling van een dergelijk verzoek nodig is, kan om een nadere toelichting en/of om aanvullende gegevens gevraagd worden.