Een stukje geschiedenis

De Vereniging voor Achterblijvers na een Vermissing (VAV) is in 1994 opgericht. Het doel was belangenbehartiging, informatieverstrekking en lotgenotencontact. In de afgelopen decennia zijn veel van deze doelstellingen bereikt:

  • de aanpak van politie en justitie is uitgebreid
  • het beeld ‘Pauze-teken’, een monument voor vermisten en achterblijvers van Marianne van den Heuvel, is geplaatst in het Moreelsepark in Utrecht (zie foto bovenaan)
  • een jaarlijkse Nationale Dag van de Vermisten is in het leven geroepen
  • Slachtofferhulp Nederland biedt hulp aan achterblijvers
  • er zijn protocollen voor banken en verzekeraars etc.

Deze verbeteringen maakten dat de VAV met haar werkzaamheden is gestopt medio 2018.

Sinds 2014 ben ik in beeld gekomen bij VaV voor individuele begeleiding van achterblijvers na een vermissing. Vanuit deze contacten kwam de vraag naar Lotgenotencontact steeds naar voren.

De “Huiskamergroep” voor achterblijvers van een vermissing of vrijwillige verdwijning heb ik in 2015 opgericht en maandelijks begeleid tot in 2020. Vanaf oktober 2020 heb ik dit lotgenotencontact overgedragen aan Slachtofferhulp Nederland.

Belangrijke data

25 mei: Internationale Dag van de Vermiste Kinderen

Elk jaar op 25 mei wordt stil gestaan bij de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Dit is de dag waarop in 1979 het Amerikaanse jongetje Etan Patz op 6-jarige leeftijd verdween. In 1983 werd naar aanleiding van de vermissing van Etan de 25e mei uitgeroepen tot ‘the International Missing Children’s Day’, de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen.

Eerste vrijdag van juni: Nationale Dag van de Vermisten

Nationale Dag van de Vermisten, herdenking aan het Pauzemonument in het Moreelsepark bij het Centraal Station Utrecht.

De Dag van de Vermisten staat in het teken van de vermiste, en de gelegenheid stil te staan op een tastbare plek: er is ruimte voor bloemen, een gedicht, en het noemen van de namen. De Dag staat ook in het teken van samenkomst, uitwisseling van ervaringen, gevoelens en informatie. En tot slot staat de Dag in het teken van belangenbehartiging: door via de media aandacht voor vermisten en achterblijvers te vragen willen de lotgenoten de vermissing blijvend onder de maatschappelijke en politieke aandacht brengen.

30 augustus: Internationale Dag van de Vermisten

Op 30 augustus is jaarlijks de Internationale Dag van de Vermisten en worden personen die zijn ontvoerd of in het geheim worden vastgehouden, herinnerd. Onzekerheid over het lot van een dierbare is de harde realiteit voor ontelbare families over de hele wereld. Iedereen heeft het recht om te weten wat er met hun dierbare is gebeurd. Daarom is het van essentieel belang dat de kwestie van de vermisten serieus wordt aangepakt. Het doel van de Internationale dag van de Vermisten is dan ook om het bewustzijn onder het publiek, nationale en internationale organisaties, overheden en militairen te vergroten.