Belangrijke links

Landelijk Bureau Vermiste Personen

Deze politie eenheid kunt u bereiken:

  • bij spoed: 112
  • geen spoed: 0900-8844

Bij een onrustwekkende verdwijning:

  • wanneer is er sprake van een vermissing
  • wat kan de politie voor u doen
  • wat u kunt doen

http://www.politie.nl/themas/vermissing.html

Slachtofferhulp Nederland

0900-0101 (lokaal tarief)
Bereikbaar op werkdagen: 9.00-17.00 uur
Pallas Athenedreef 27
3561 PE Utrecht

http://www.slachtofferhulp.nl
vermissing@slachtofferhulp.nl

Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk. Daarnaast is Slachtofferhulp Nederland er voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. Ook achterblijvers van vermiste personen kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland voor ondersteuning. De landelijke organisatie telt ruim 75 bureaus. Jaarlijks ontvangen ruim 150.000 mensen kosteloos hulp.

Slachtofferwijzer

http://www.slachtofferwijzer.nl
info@slachtofferwijzer.nl

Als je slachtoffer bent geworden kom je in een onbekende situatie terecht. In Nederland is goede hulp beschikbaar, maar voor veel slachtoffers is deze moeilijk of niet te vinden.

Daarom biedt SlachtofferWijzer.nl een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. Je vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kan je terecht voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp. Ook kan je via de website een veilige opvangplek zoeken.

Centrum Internationale Kinderontvoering

http://www.kinderontvoering.org/
info@kinderontvoering.org
noodnummer 24 uur per dag: 116000

De 116000 Hulplijn is ondergebracht bij het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO). De medewerkers van de 116000 Hulplijn zijn getraind om ondersteuning te bieden aan ouders waarvan het kind vermist wordt en leggen contact met de betreffende instanties in ieder individuele zaak. Mentale hulp en juridisch advies wordt geboden aan de ouders, het slachtoffer, familie en derden indien hier behoefte aan is.

Het Centrum IKO werkt nauw samen met de politie, binnenlandse en buitenlandse organisaties en biedt een netwerk van psychologen. De 116000 Hulplijn is met name nuttig voor ouders en kinderen die reizen omdat de professionals die de telefoon beantwoorden hen in contact kunnen brengen met de instantie in het land waar zij zich bevinden. Voor ouders en kinderen die in Europa reizen biedt de 116000 Hulplijn een vangnet. Het noodnummer garandeert ouders en kinderen in Europa directe hulp.

De 116000 Hulplijn verbindt door met de nationale hulpdiensten, zoals politie en overige instanties die de verdwijning van kinderen behandelen. Bij het Centrum IKO komen alleen 116000-oproepen vanuit Nederland binnen. Belt u het 116000 nummer in het buitenland dan krijgt u een medewerker van een hulpverleningsinstantie in dat land aan de telefoon. Wanneer u niet in Nederland bent en toch iemand van het Centrum IKO wenst te spreken dan kunt u hen bereiken op +31 (0)88 800 90 00.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

http://www.minbuza.nl
BZ contactnummer 24 uur/dag: +31 (0)247 24 72 47

Is een Nederlander in het buitenland vermist? Meld dit dan bij de lokale politie als u in het buitenland bent. Of doe aangifte bij de Nederlandse politie als u in Nederland bent. U kunt ook contact opnemen met het ministerie van BZ of de ambassade.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt bij opsporing van Nederlanders die vermist zijn in het buitenland. Het ministerie probeert de achterblijvers zo goed mogelijk bij te staan.
Als u vermoedt dat een vriend of familielid vermist is in het buitenland, kunt u navraag doen bij anderen die misschien weten waar uw naaste zich bevindt; contact opnemen met de bank-, giro- of creditcardorganisatie van de vermiste om te kijken waar en wanneer hij voor het laatst geld heeft opgenomen of betaald; hotels, jeugdherbergen of pension bellen om te vragen of ze iets weten over het vervolg van de reis. Lukt het u niet (op korte termijn) de vermiste persoon te traceren, meld de vermissing dan bij de politie van diens woonplaats. De politie kan dan besluiten om de hulp in te roepen van internationale politiediensten. Vraag een kopie van de melding en noteer de naam van de contactpersoon bij de politie.
Als het u niet is gelukt de vermiste persoon op te sporen en u heeft de vermissing aan de politie gemeld, neem dan contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken: +31247247247. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in opdracht van de Nederlandse overheid onder andere formeel verantwoordelijk voor ‘het behartigen en beschermen van de belangen van Nederlanders met betrekking tot of in het buitenland’.

Victim Support Europe

De internationale website van Slachtofferhulp.

https://victim-support.eu/
info@victimsupporteurope.eu

Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog

Op basis van hulpverzoeken van families van vermisten op Nederlands grondgebied onderzoekt de Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog vermissingszaken uit de Tweede Wereldoorlog. Nog ongeveer 1500 vermissingszaken zijn onopgelost gebleven. De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht, de afdeling Oorlogsnazorg van het Nederlandse Rode Kruis, het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de Nationale Politie, medewerkers van het Korps landelijke politiediensten (KLPD), DNA afnemers van de regiopolitiekorpsen IJsselland, Brabant-Noord en Midden-West Brabant en medewerkers van de Gravendienst van de Koninklijke Landmacht zijn op dit terrein actief. Het Nederlands Forensisch Instituut analyseert in opdracht van de KLPD de DNA profielen.

https://www.politie.nl/onderwerpen/vermiste-personen-tweede-wereldoorlog.html

Signi zoekhonden

http://www.zoekhonden.com
info@zoekhonden.com
Bereikbaar: 24 uur/dag
Telefoon: +31 (0)6 5594 42 48

Signi zoekhonden is een hulpverlenende stichting die ten doel heeft vermiste mensen (levend of overleden) op te sporen met behulp van honden i.c.m. ondersteunende middelen (sonarapparatuur, dreg etc.) en diensten  zoals een professioneel duik-, sonar- en vaarteam. Zij helpen u in Nederland kosteloos bij het opsporen van uw dierbare.

Child Focus België

http://www.childfocus.be/nl/vermiste-kinderen

De Belgische Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen werkt onder de naam ‘Child Focus’. Het is een stichting van openbaar nut.
Zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 stelt de organisatie alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan, offline en online.

Gebruik het gratis noodnummer om een verdwijning of seksuele uitbuiting te melden.
Het noodnummer 116 000 is ook in de gehele Europese Unie en in Zwitserland, Albanië en Servië bereikbaar.