Welkom

Wie een dierbare mist door een vermissing of vrijwillige verdwijning, ervaart hoe moeilijk het is om in de onzekere, troebele periode die dan aanbreekt de draad van het eigen leven weer op te pakken. Anders dan bij een overlijden, kun je bij een vermissing of vrijwillige verdwijning niets afsluiten zolang de onzekerheid over het lot van je dierbare niet bekend is. Daardoor word je als achterblijver innerlijk onophoudelijk heen en weer geslingerd tussen tegenstrijdige gevoelens van hoop en wanhoop, verwachting, angst, bezorgdheid en rusteloosheid,… wat slopend en verwarrend is en met geen enkele andere ervaring in het leven te vergelijken is.

Via mijn aanbod op deze site wil ik tegemoetkomen aan de behoefte van achterblijvers om meer innerlijke rust te vinden zolang de vragen rond de vermissing of verdwijning niet zijn opgehelderd.

Je kunt na afspraak bij mij terecht voor gesprekken, een individueel begeleidingstraject of voor wie met alle emoties diepgaander aan de slag wil, een training.

Onder de verschillende tabbladen vind je hierover meer uitleg:

  • de lotgenotengroep: de organisatie en begeleiding van deze bijeenkomsten heb ik in juli 2020 overgedragen aan Slachtofferhulp.nl.
  • de training: bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarbij ik heel concrete oefeningen aanleer om met de vermissingssituatie om te gaan. Mensen met een andere verlieservaring zijn hier ook welkom.
  • de gesprekken: dit zijn therapeutische gesprekken die ik na afspraak aanbied.
  • de privacy– en andere belangrijke info.

Bij aanmelding voor de training of een gesprek ontvang ik -naast je contactgegevens- graag een korte beschrijving van de situatie van de vermissing (datum, plaats, leeftijd van de vermiste, verwantschap met de vermiste) of de verlieservaring, zie contact.

Daarbij verbind ik me tot geheimhouding van de gegevens die ik van je ontvang, conform de Privacywetgeving en worden je contactgegevens aan niemand door gegeven.

Contact
Heb je vragen of wil je meer weten?

  • zie contact
  • of voor info: tel +31 182 38 20 64 (op weekdagen van 14 tot 14.30 uur)
  • telefonische consulten: enkel na afspraak, zie voor tarieven ook Gesprekken
  • Tarieven voor 2023 zijn ongewijzigd.

Bijgewerkt tot 1 januari 2023.